Hambaarstile

Töökohta pakkudes soovime sinuga kohtuda, et teada saada sinu ootused uuele tööle, nagu tulevane töö- ja elukoht, tööajagraafik, palk, pere heaolu tagamine. ‏Kohtumisel tutvustab Attendo esindaja sulle ettevõtte võimalusi ja jagab täpsemat teavet elamistingimuste, koolitusvõimaluste, maksude ja muude Soome tööle asumise üksikasjade kohta.

Erinevad võimalused

Oleme loonud paindlikud töövõimalused ja kõik tingimused selleks, et saaksid rahulikult praktiseerida ühes kliinikus ning keskenduda patsientide järjepidevale ravimisele. Samas pakume oma hambaarstidele uusi arendavaid väljakutseid ja valikuvabadust töökoha leidmisel, näiteks mitmekülgset valvetohtri tööd, kus kohtub sageli erakorraliste patsientidega. Attendol endal on üle Soome 18 erahambaravikliinikut, ettevõte haldab ka paljusid riiklikke hambakliinikuid. Soomes on au sees meeskonnatöö, seetõttu teevad meie erinevate stomatoloogiavaldkondade spetsialistid parima ravitulemuse saavutamiseks omavahel tihedat koostööd.

Tule alusta või jätka oma karjääri Soomes!

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.