Arstile

Töökohta pakkudes soovime sinuga kohtuda, et teada saada sinu ootused uuele tööle, nagu tulevane töö- ja elukoht, tööajagraafik, palk, pere heaolu tagamine samuti üksikasjad võimalike tulevaste tööülesannete kohta. ‏Kohtumisel tutvustab Attendo esindaja sulle ettevõtte võimalusi ja jagab täpsemat teavet elamistingimuste, koolitusvõimaluste, maksude ja muude Soome tööle asumise üksikasjade kohta.

Eelneva Soome töökogemusega arstid, kes on taas huvitatud tööst Soomes, võivad muidugi meilt otsepakkumist küsida ka e-posti teel.

Attendo pakub arstile tööd erinevates valdkondades:

  • Perearst
  • Tervisekeskuse voodiosakonna arst
  • Töötervishoiuarst
  • Nõuandlas töötav või koolilapsi nõustav arst
  • Vanurite koduhoolduse või hooldekodu arst
  • Valvearst
  • Soome residentuuri üheksakuuline tervisekeskuse tsükkel
  • Suvine praktikant
  • Haigla voodiosakonna arst

Nõuandla-, hooldekodu-, töötervishoiu- ja perearstitööd saavad Soomes teha nii üldarstid kui tudengid, seetõttu soovitame kõigepealt mõelda just sellele võimalusele.

Töötervishoiuarsti töö iseloom sarnaneb paljuski perearsti vastuvõtule, erinevuseks vaid see, et tegeleda tuleb vaid tööealiste inimestega, kelle tervislik üldseisund on pigem hea.

Üldarstid ja perearstid, kes eelistavad töötada väikelaste, kooliealiste, rasedate või günekoloogiliste patsientidega, soovivad keskenduda pisikirurgilistele protseduuridele või hoopis hooldatavate vanurite aitamisele, leiavad kindlasti soovile vastava töökoha Soomes. Mõnedes piirkondades pakume üldarstile tööd ka haiglaosakonnas. Arstitudengid on oodatud residentuuri ja praktikale.

Attendo pidev areng ja laienemine tagab meie arstidele üha paremad töö- ja karjäärivõimalused.

Tööaeg Attendos on paindlik ning see lubab sul meie ettevõttesse tööle asudes jätkata arstipraksist samaaegselt Eestis ja Soomes. Me pakume sulle tööd ka üheks nädalavahetuseks, üheks kuuks või paariks nädalaks aastas, kuid mõistagi võid sa valida ka pikaajalise või tähtajatu töölepingu.

Attendos saad endale ligi 6000 erineva tausta, kogemustepagasi ja harrastustega uut kolleegi.

Valvearsti töö Attendos

Attendo haldab Soomes enam kui 100 valveosakonda. Meie poolt pakutav valvetöö on mitmekesine töökohtade valiku ning paindlik tööaja suhtes, mis lubab kokku panna just Sinu elurütmiga sobiva töögraafiku. Erinevate kogemustega arstidele pakume eri tasemega valveid Kui seda vajad, siis korraldab firma sulle eelneva väljaõppe valvetööks ning arvutiprogrammide kasutamiseks. Enamik valvekohti asub Helsingi lähedal, seetõttu on reisimisele kuluv aeg väike, kaugematesse töökohtadesse on võimalik kiiresti ja hõlpsalt jõuda lennukiga. Vahetuste broneerimine käib lihtsalt kodulehe www.medoma.fi kaudu. Et saaksid kindlalt veenduda tulevase töökoha sobivuses, pakume sulle võimalust enne lõpliku otsuse langetamist tulla uue töökohaga tutvuma.

 

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.