Attendo lugu

Põhjamaade suurim hoolekande ja tervishoiu personaliteenuste ettevõte Attendo sai alguse rühma mõttekaaslaste unistustest pakkuda tervist ja heaolu toetavaid uuenduslikke, kvaliteetseid ja kulutõhusaid tervishoiuteenuseid.

Rootsis ulatuvad Attendo juured aastasse 1987, mil ettevõte sai riigi esimese lepingu sotsiaalteenuste osutamiseks Stockholmi lähedal Danderydis, kus asub kontserni peakontor praegugi. Valvearstide asendamisest kujunes peagi märksa ulatuslikum tervishoiuteenuste kogum. Algul tegeleti hoolekandega Svensk Hemservice’i nime all, hiljem jätkati juba Attendona. 1995. aastal pälvis ettevõte Rootsis aasta teenindusettevõtte auhinna.

Soomes sai Attendo aluseks 2000. aastal nelja arsti asutatud väikeettevõte MedOne. Soome ja Rootsi oskusteave liideti 2007. aastal, mil Soome ettevõte ühines Attendoga. Täna tegutseb Attendo 65 piirkonnas üle Soome ja 70 Rootsi paikkonnas, firma tegevus on laienenud ka Norrasse ja Taani. Soomes ulatuvad Attendo pakutavad teenused tervisekeskuse üldarstiabist ja eriarstiabist kuni mitmekesiste hooldusteenusteni, ettevõtte koostööpartneriteks on enam kui 80% Soome omavalitsustest.

Attendo tegevuse eesmärk on parandada inimeste heaolu ja tervist, me otsime selleks pidevalt uusi ja värskeid lahendusi. Muuhulgas oleme loonud kogu Euroopas ainulaadse Kuntaturva kontseptsiooni, millega kohustume tagama ühe valla elanikele kõik sotsiaal- ja terviseteenused. Koostöös valla kui tellijaga määrame Kuntaturva teenustele kindla hinna ning kvaliteedistandardid, mille põhjal saab osutatud teenustele hiljem hinnangu anda. Kuntaturva tagab kõigile vallaelanikele koduvallas kvaliteetsed sotsiaal- ja terviseteenused.

Üha vähem valdu pakub kõiki vajalikke terviseteenuseid täielikult ise, sest sageli on hoopis säästlikum sõlmida sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamiseks leping koostööpartneriga. Seepärast on järjest rohkem valdu nii Soomes kui Rootsis alustanud koostööd Attendo või teiste hooldusteenuseid osutavate eraettevõtetega. Inimeste elutee on järjest mitmetahulisem ja pikaajalisem. Elanikkonna vananedes kasvab pidevalt hooldus- ja tervishoiuteenuste vajadus ning tulevik toob üha suurema nõudluse osavate kätepaaride ja praktilise tegutsemise järele.

Fakte Attendo kohta

• Soome haruettevõtte tegevus sai  alguse 2000. aastal.

• Attendo rajati Rootsis 1987. aastal.

• Põhjamaade kontserniks kasvas ettevõte 2007. aastal.

• 2014. aastal oli kontserni kogukäive 994 miljonit eurot.

• Soomes oli Attendo käive 2014. aastal 410 miljonit eurot.

• Ettevõttel on Põhjamaade 450 tegevusüksuses kokku 18 000 töötajat.

• Soomes on firmal 6 300 töötajat.

• Attendo on üks suurimaid töövahendajaid Soomes ning oluline tööandja Soomes ja Rootsis.

• Attendo tippjuhtkonna 50 liikmest 40 on naised.

• Attendo väärtusteks on oskusteave, pühendumine ja hoolimine.

Attendo areneb ja laieneb pidevalt.

Attendo deviisiks on ”Kuulame sinu soove ja pakume koos parimat”, mis toimib hea lähtekohana kõigile meie tegudele ja väärtushinnangutele.

 

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.