Eriarstile

Me peame esmatähtsaks avaliku eriarstiabi teenuse tagamist ja arendamist, kuid Attendo pakub tööd ka erakliinikutes, tervisekeskustes, linnahaiglates, regionaalhaiglates ning isegi suurtes ülikoolikliinikutes.

TÖÖVÕIMALUSED ERIARSTIDELE

Töökohta pakkudes soovime sinuga kohtuda, et teada saada sinu ootused uuele tööle, nagu tulevane töö- ja elukoht, tööajagraafik, palk, pere heaolu tagamine. ‏Kohtumisel tutvustab Attendo esindaja sulle ettevõtte võimalusi ja jagab täpsemat teavet elamistingimuste, koolitusvõimaluste, maksude ja muude Soome tööle asumise üksikasjade kohta.

Hetkel on Soomes puudu psühhiaatritest, neuroloogidest, taastusraviarstidest, sisehaiguste arstidest, lastearstidest, uroloogidest, EMO-arstidest, onkoloogidest ja anestesioloogidest, kuid tööle ootame ka teiste erialade arste. Attendos otsustad sa ise oma töö mahu ja sisu üle.

Kui töötad Attendos, siis saad endale ligi 6000 uut erineva tausta, kogemustepagasi ja harrastustega kolleegi.

 

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.