Kontaktid

Attendo arstina on sul ettevõttes oma kindel kontaktisik, kes vastab e-kirja vahendusel või telefoni teel kõigile sinu küsimustele.

  Facebook:

Tallinna kontor

Tallinn Tammsaare tee 47, 4.korrus

Tartu kontor

Tartu Raekoja plats 8, 3.korrus

Kalev Lepp +372 509 1133 kalev.lepp@attendo.ee
Anu Nigul +372 564 4886 anu.nigul@attendo.ee
Karin Uldrich (tudengid) +372 530 62625 karin.uldrich@attendo.ee

Eesti keelne kontakt Soomes:

   
Kaili Hjorth +358 40 5955 483      kaili.hjorth@attendo.fi
Kristian Närhi +358 40 5203 761   kristian.narhi@attendo.fi
Eneli Tukiainen +358 43 8264 053   eneli.tukiainen@attendo.fi
Alina Aaltonen (soome, vene) +358 44 4943 594   alina.aaltonen@attendo.fi

Asjaajaja
   
Triin Lepp (lapsepuhkusel)   triin.lepp@attendo.ee
 
Helsingis, Turus, Tamperes, Kuopios ja Oulus.
Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.