Soome keele õpe

Eesmärk

Attendo keeleõppe eesmärk on arstile vajaliku igapäevase suhtluskeele ja tööks vajaliku sõnavara selgeks õpetamine ja kultuurierisuste tutvustamine. Erilist tähelepanu pöörame tundides arsti-patsiendi suhtluse arendamisele.

Erinevad  võimalused

Soome keelt on võimalik õppida eesti ja vene keele baasil. Attendo kogenud õpetajad lähtuvad õpetamisel arsti konkreetsest erialast. Õppetöö toimub tasemepõhistes väikestes rühmades, lisaks on võimalik korraldada individuaal- ja paariõpet ning võtta veebitunde nt Skype´i vahendusel. Veebiõppevorm on sobilik nendele arstidele, kelle elupaiga läheduses ei ole kursused kättesaadavad või tihe töögraafik ei luba tundidest regulaarselt osa võtta. Korralised kursused toimuvad Tallinnas ja Tartus, lisaks on võimalik kokku leppida kursuse läbiviimine ka mujal Eestis. Õppeklassis on olemas kogu vajalik õppematerjal, sisustus ja tehnilised abivahendid. Tundide toimumise aega ja õppekoormust üritame võimalikult palju sobitada sinu kui õppija elurütmiga.

Keeleeksam

Keeleõppe lõppeesmärgina soovitame sul sooritada rahvusvahelise keeleeksami, Attendo saab vajadusel organiseerida selle läbiviimise ja on sulle eksami sooritamisel kõigiti toeks. Nii keeleõpe kui rahvusvaheline eksam on sulle täiesti tasuta, samuti pakume sulle tasuta keeleõppe jätkamist ka ajaks, mil oled juba arstina Soomes tööle asunud.

 

Tervetuloa!

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.