Soomes töötamine

Turvaline sisseelamine

Selleks et, varasema Soome töökogemuseta Eesti arst saaks alustada tööd Soomes pingevabalt, pakume tulevasele töötajale võimaluse tulla tutvuma töökorraldusega Soome meditsiinis. Koolituse viivad tervisekeskuseses läbi kolleegid Attendost, seega toimub tulevase töö üksikasjadega tutvumine maksimaalselt sõbralikus, abistavas ning toetavas kollegiaalses keskkonnas. Koolitusi korraldame kuni kahele arstile korraga, tavaliselt varume selleks 3–5 argipäeva, aga vastavalt soovile on võimalik perioodi ka lühendada või pikendada.

 

Kasuta sinagi võimalust, et alustada tööd Soomes pingevabalt.

Attendo töötajana on sulle tagatud igakülgne toetus ja arenguvõimalused. Eestikeelne abi on kättesaadav kõikides töösuhtega seotud küsimustes, aga ka elukoha ja lastele sobiva kooli või lasteaiakoha leidmisel ning kohalike ametiasutustega suhtlemisel. Kõikidele Attendosse tööle asujatele pakume tasuta keeleõpet ning riikliku keeleeksami sooritamise võimalust ettevõtte kulul.

 

Paindlik töösuhe

Attendosse saad sa tööle tulla erineva pikkusega perioodiks, ka osalise tööajaga arstiks. Soovi korral saad ettevõtte kulul enne töölepingu sõlmimist tulla tulevase töökohaga tutvuma. Puhkuste kokkuleppimine on samuti väga paindlik, palk aga konkurentsivõimeline. Attendos saab arst palka ka puhkuse, raseduspuhkuse, vanemapuhkuse ja haiguspuhkuse aja eest. Sotsiaalmaksu maksta ning pensioniraha koguda saad sa oma soovile vastavalt kas Eestisse (A1 tõendi alusel) või Soome, viimasel juhul hakkab pensioniraha kogunema juba esimesest palgast.

 

Koolitused

Atttendo korraldab oma arstidele igal aastal Soome eri piirkondades üle 100 koolituse‏, samuti viime läbi erialaseid koolitusi Eestis.

Kogenud Attendo kolleegid on aga valmis sind tööalaselt konsulteerima 7 päeva nädalas ööpäevaringselt.

 

Meeleolukad vaba-aja üritused

Huvi korral on sul võimalik kaasa lüüa erinevates ettevõtte koolitus- ja arendusprojektides‏. Vaba aja veetmiseks kolleegide seltsis pakume aga mitmeid meelelahutusüritusi nii Eestis kui Soomes. Attendosse tööle tulles saad sa kindlasti endale hulgaliselt uusi huvitavaid tuttavaid.

Põhiväärtused

Kompetents Tunnustame oma klientide muutuvaid vajadusi ja kohandame end nendega. Kindlustame õige töökoha õige töötajaga.

Pühendumine Näeme probleemide asemel lahendusi. Täidame oma lubadused.

Hoolimine Aitame inimestel aidata iseennast.
Hindame oma kliente, patsiente ja töökaaslasi isiksustena ja kohtleme neid austuse ja empaatiaga.

Kvaliteet

Rahulolevad patsiendid ja hooldekodude elanikud räägivad, et teeme oma tööd hästi. Kõrge kvaliteedi tagamine nõuab siiski süstemaatilist arengut. Järgime alati tervishoiusektori uusi, innovaatilisi teadussaavutusi ja rakendame neid praktikas kvaliteedi tõstmise eesmärgil.